Siti Ruqoyah
NIK: 197712062009012007
NIP: 197712062009012007
NUPTK: 197712062009012007
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Sleman 06 Desember 1977
Agama: Islam
Pendidikan:
Jurusan:
Status: PNS
Jenis GTK: Bendahara Madrasah
Alamat :