Daniel Arief Budiman, S.Hum.
NIK: 198603312019031010
NIP: 198603312019031010
NUPTK: 198603312019031010
Jenis Kelamin: Laki - laki
T.T.L: Ciamis, 31 Maret 1986
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Sejarah Kebudayaan Islam
Status: PNS
Jenis GTK: Guru SKI & Akidah Akhlak
Alamat : Kalibening Tirtomartani Kalasan Sleman

-
danielariefbudiman@mtsn8sleman.sch.id