Siti Umi Nafingatun
NIK: 196507301988012001
NIP: 196507301988012001
NUPTK: 196507301988012001
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Sleman, 30 Juli 1965
Agama: Islam
Pendidikan: SMK
Jurusan:
Status: PNS
Jenis GTK: Pengelola Kepegawaian
Alamat : Ngering RT 02 RW 09 Ngering Jogonalan Klaten Jawa Tengah

-
sitiuminafingatun@mtsn8sleman.sch.id