Dra. Hj. Winuri Siti Syamsiyah
NIK: 196501041997032001
NIP: 196501041997032001
NUPTK: 196501041997032001
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Klaten, 4 Januari 1965
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Tadris IPA
Status: PNS
Jenis GTK: Guru IPA
Alamat : Ngukiran RT01 RW05 Jomboran Klaten Tengah Klaten Jateng

-
winurisitisyamsiyah@mtsn8sleman.sch.id